Hej då/Goodbye 2020!

Vilket år!

Vi har varit flitiga i år. Det var första fulla året på plats i vår nya lokal och den har vuxit på oss ordentligt. Vi tycker verkligen vi har lyckats med att fixa en skön stämning i studion och många klienter påpekar det när de kliver in i studion.

Under året som gått så har vi vuxit vårt nätverk och jobbat med artister från hela landet. Från gospel körer till orten rap och akustisk sång till RnB så har vi varit aktiva i många olika genrer. Vi tycker det är jättekul att bredda horisonten och jobba med lite nya stilar.

Det har varit många sena kvällar och stressade veckor för att få ihop projekten med våra andra scheman och en satans pandemi i vägen. Men bra har det gått och vi känner oss nöjda med året utifrån ett studioperspektiv.

Några av de artisterna som vi jobbat mycket med under året har varit Örebros egna Johan Bylin som varit väldigt aktiv under andra halvan av året med olika släpp och projekt i pipan. Vi har också jobbat mycket med andra lokala förmågor inom urban genren och har mycket roligt som vi ser fram emot att dela med er under kommande året.

Håll utkik och tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor eller funderingar kring något projekt.

Alex och Andreas vill tacka alla som vi jobbat med under året och önska er alla en bättre 2021! Glöm inte att hålla distans och tvätta händerna.

Sist men inte minst: FUCK COVID!

GOTT NYTT ÅR ALLA!

_________________________________________________________________________________________________

What a year!

We have been really busy this year. It was our first full year working from our new studio space and it has really grown on us. We really enjoy the atmosphere we have created in the studio and many clients bring this up when they walk through our doors.

During this past year we have grown our network a lot and worked with artists from all over Sweden. From gospel choirs to ghetto rap and acoustic song to RnB we have been very active in many genres. We really enjoy the broad horizon of styles we have worked with over this last year.

There has been many a late night and stressed weeks trying to finish up projects while maintaining our schedules and a damn pandemic throwing a bowling ball into the mix. But all in all it has gone great and we are very satisfied with the year that has passed (studio-wise).

Some of the artists we have worked with this year include Örebro’s own Johan Bylin who has been very active under the last half of 2020 with different releases and upcoming projects. We have also worked with other local talents in more urban genres and have a lot of cool stuff we are looking forward to sharing with you in the coming year.

Stay tuned and don’t hesitate to contact us if you have any questions or thoughts regarding your project.

Alex and Andreas want to thank everyone we have worked with this year and wish you all a much more positive 2021! Don’t forget to wash your hands and keep distance.

Last but not least: FUCK COVID!

Happy new year!

Leave a Reply